BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Bank Polska po raz kolejny został uhonorowany Godłem Inwestor w Kapitał Ludzki

Fortis Bank w grudniu 2007 roku został laureatem VI edycji Programu Inwestor w Kapitał Ludzki i po raz drugi został uhonorowany prestiżowym godłem tego programu.

Inwestor w Kapitał Ludzki to wyróżnienie przyznawane firmom realizującym działania, których celem jest rozwój pracowników. Przedsiębiorstwa i instytucje ubiegające się o wyróżnienie, ocenione zostały na podstawie ankiety samooceny oraz badania pracowników zrealizowanego na reprezentatywnej próbie.

Dla pracowników Godło Inwestor w Kapitał Ludzki stanowi potwierdzenie, że firma bądź instytucja, w której pracują, lub chcą pracować, troszczy się o zatrudnionych.

Program Inwestor w Kapitał Ludzki ma charakter ogólnopolski i jest częścią większej inicjatywy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu Zarządzania. Godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznawane jest od 2002 roku. W kapitule oceniającej wyniki ankiet zasiadają przedstawiciele wyższych uczelni, instytucji i firm z branży zarządzania zasobami ludzkimi.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.