BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Konto z usługą assistance zostało uhonorowane Laurem Klienta

„Konto, które służy pomocą” oferowane klientom indywidualnym BNP Paribas Fortisu w pakietach S, M, L i XL otrzymało Laur Klienta i zostało ogłoszone Odkryciem 2010 roku. Laur Klienta przyznany został przez redakcję „Rzecz o biznesie” (dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”). Jest to nagroda uznaniowa, ale oparta przede wszystkim na obserwacji wyników konkursu Laur Konsumenta oraz opinii i wskazań konsumenckich, jakie zostały zebrane podczas trwania 5 edycji konkursu. Jak przyznają w uzasadnieniu swojego werdyktu jurorzy: „Konto, które służy pomocą” trafia do wyobraźni coraz szerszej grupy klientów.

W ramach oferowanego przez BNP Paribas Fortis konta z wybranym pakietem, klienci mogą korzystać (w pakiecie M, L i XL bezpłatnie) z usług assistance w miejscu zamieszkania (między innymi: pomoc medyczna, dostarczenie leków z apteki, wizyta hydraulika, elektryka czy naprawa sprzętu RTV i AGD), assistance samochodowego w czasie podróży, serwisu concierge oraz wielu innych dodatkowych usług.

Przeczytaj więcej o kontach z pakietem 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.