BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

O nas

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich). Należy do jednych z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.
Misją Banku BGŻ BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank jest częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.
Bank świadczy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych oraz stoisk bankowych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów.Firma spółki, jej siedziba i adres: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru przedsiębiorców KRS 0000011571.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546.

Kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. posiada następujące zezwolenia:

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 7 sierpnia 2001 r., w tym także zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 września 2010 r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza) udzielone decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 14 maja 2002 r.

Nazwa organu nadzoru wydającego zezwolenie:

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
tel. (+48 22) 332 66 00

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.