BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Oszczędność wody i energii

To, jak korzystamy z wody ma olbrzymi wpływ na środowisko. Używanie jej w sposób mądry i świadomy ogranicza ilość odprowadzanych ścieków, zużytej energii, oraz ilość chemikaliów użytych do jej uzdatnienia i oczyszczenia. Dlatego w naszych biurach wdrażamy konkretne rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystywania wody:

  • Stale monitorujemy stan zastosowanych urządzeń hydraulicznych – te, których używamy posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody,
  • Tam, gdzie to możliwe, promujemy mycie naczyń w zmywarce, a używane w naszym banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

Oszczędność energii pozwala zmniejszyć zużycie cennych źródeł naturalnych, co pomaga zachować te źródła dla przyszłych pokoleń. Dlatego staramy się, aby:

  • Nasze biura wyposażone były w oświetlenie i klimatyzację odpowiadające proekologicznym standardom,
  • Systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych spowodowało zmniejszenie zużycia energii przez sprzęt IT o 8 proc.
  • Używane przez nas urządzenia AGD, oraz sprzęt komputerowy i drukarki należały do wysokich klas energooszczędnych,
  • Budynki, w których pracujemy, były – w miarę możliwości - obiektami o wysokim standardzie ekonomicznym i ekologicznym.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.