BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2007 roku

ban_fundacja_0710

Fundacja rusza z działalnością programową. Swoje cele realizuje głównie przez wspomaganie lokalnych społeczności w formie dofinansowania tych instytucji. Podczas posiedzeń zarządu fundacji udzielono wsparcia na realizację 37 projektów.

W ostatnim kwartale roku Fundacja rozpoczyna samodzielną realizację projektów społecznych. Ich głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz integracja między pokoleniami Zrealizowane zostały następujące projekty:
„Czas na Las” – projekt partnerski, realizowany z Fundacją Aeris Futuro. Przeprowadzono dwie akcje o charakterze edukacyjno-integracyjnym, podczas których dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z pracownikami Fortis Banku Polska uczestniczyły w akcji zalesiania.„Teatralne Mikołajki” - w 5 polskich miastach blisko 550 dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostało zaproszonych na przedstawienia mikołajkowe do teatru na specjalny spektakl połączony z wizytą Świętego Mikołaja.
„Warsztaty Bożonarodzeniowe” - Ponad 100 osób – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kientów ośrodków pomocy społecznej i pracowników banku uczestniczyło w warsztatach plastycznych na terenie muzeów etnograficznych w trzech miastach Polski.
„Święty Mikołaj na bank” – na podstawie listu od dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka wolontariusze, pracownicy banku zajęli się zakupem prezentów mikołajkowych.
„Konkurs plastyczny” – wśród podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie przeprowadzono konkurs na zimową kartkę świąteczną.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.