BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2008 roku

ban_fundacja_0710

Zarząd fundacji, w ramach działalności statutowej udzielił dofinansowania 45 organizacjom i instytucjom z przeznaczeniem na realizację projektów społecznych.

20 marca 2008 roku podpisane zostało „Ramowe porozumienie o współpracy” z Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ramach porozumienia obie instytucje zobowiązały się do współpracy na obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci oraz młodzieży, ponadto Fundacja zadeklarowała objęcie swoim wsparciem Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w zakresie poprawy infrastruktury placówek oraz prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz podopiecznych TPD.

Fundacja rozwija swoją działalność pod kątem realizacji własnych programów – „Szansa²” i „Pomagaj²”.

Program „Szansa²” skierowany był do wychowanków ognisk i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ramach jego realizacji fundacja stara się stwarzać młodym ludziom dobre warunki do rozwoju oraz realizacji własnych pasji i zainteresowań. Do najważniejszych zrealizowanych w ramach programu projektów należą:

  • zbiórki darów rzeczowych wśród pracowników Fortis Banku. Zebrane dary przekazano dla TPD Piła i TPD Konin, a dalej na rzecz dzieci z regionów najbardziej zaniedbanych,
  • "Futbolowe TorPeDy" 2008/2009. Pod hasłem „sam nie szalej – podaj dalej” zachęcaliśmy dzieci do sportowej rywalizacji - gry w piłkę nożną. Zaproszenie do wspólnej przygody na boisku przyjęło 120 drużyn podwórkowych z TPD na terenie całej Polski. Do końca roku zostały przeprowadzone rozgrywki do poziomu regionalnego,
  • „Uwolnij potęgę swojej pasji” to konkurs, w którym zadaniem dzieci było przygotowanie i opisanie własnego projektu na spędzenie wolnego czasu i rozwijanie wspólnych pasji. Z nadesłanych projektów wybrano 10 najlepszych, które nagrodzono grantem przeznaczeniem na realizację,
  • Akcją „Biegasz – pomagasz!” Fundacja Fortis przyłączyła się do katowickiego półmaratonu 4Energy. Za każdego startującego Fundacja przekazała 10 zł na rzecz remontu świetlic TPD w regionie śląskim,
  • Fundacja wydała kalendarz ekologiczny, w którym wykorzystano prace dzieci wyróżnione w przeprowadzonym przez TPD ogólnopolskim konkursie „Dbam o piękno mego domu – Ziemi” więcej  
  • Dofinansowano remonty i zakup wyposażenia w 12 placówkach TPD w całym kraju.

Program „Pomagaj²” miał na celu angażowanie pracowników Fortis Banku w działania społeczne prowadzone przez Fundację. Uczestniczyli oni w następujących projektach:

  • „Czas na las” zrealizowany we współpracy z Fundacją Aeris Futuro. Pracownicy Fortis Banku oraz dzieci ze świetlic środowiskowych TPD zadrzewili tereny gminy Staroźreby na Mazowszu,
  • „Fortis Grant Prix” - konkurs grantowy, adresowany do pracowników grupy Fortis, którzy są wrażliwi na problemy innych ludzi i chcieliby im w jakiś sposób pomagać. Autorzy najlepszych projektów społecznych otrzymali środki finansowe na ich realizację.
  • Pod hasłem „Pomagaj² dla dzieciaków z Augustiańskiej” został przeprowadzony remont jednej z krakowskich świetlic TPD więcej 
  • „MIKOwhy not?” – konkurs na projekt społeczny dla pracowników grupy Fortis. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone grantami przeznaczeniem na realizację
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.