BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2010 roku

ban_fundacja_0710

Fundacja rozwija swoją działalność realizując własne programy na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Współpraca z partnerem społecznym - Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Fundacja zrealizowała projekty wspierające Środowiskowe Ogniska Wychowawcze i Świetlice TPD w zakresie poprawy infrastruktury placówek oraz prowadzenia działań edukacyjno-rozwojowych na rzecz podopiecznych TPD. W ramach tej gałęzi dziłalności fundacji zrealizowano następujące projekty:

 • Konkurs grantowy „Uwolnij potęgę swojej pasji!” – promował i wspierał rozwój zainteresowań i pasji podopiecznych lokalnych świetlic i ognisk wychowawczych TPD. Dofinansowane zostały najciekawsze propozycje spędzania wolnego czasu po szkole. Konkurs miał na celu propagowanie bezpiecznych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zapewnienie środków do rozwoju zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. W organizowanych warsztatach wzięło udział ponad 100 wychowanków świetlic i ognisk. Dzięki zrealizowanym projektom udało się:
  • zakupić sprzęt i stworzyć trzy sekcje tenisa stołowego wśród podopiecznych ze świetlicy w Cieszynie,
  • zakupić sprzęt i stworzyć sekcję karate kyokushinka dla podopiecznych ze świetlicy z Krakowa,
  • zakupić sprzęt i zorganizować kurs tańca z ogniem dla wychowanków klubu integracji społecznej z Morąga, kończący się pokazami wychowanków dla mieszkańców Morąga,
  • zorganizować warsztaty sztuki filmowej dla wychowanków świetlicy w Szczecinie,
  • zorganizować warsztaty multimedialne oaz wycieczki tematyczne dla wychowanków świetlicy w miejscowości Boguszów – Gorce.

 • Konkurs grantowy „Wakacyjne Biuro Turystyczne” – fundacja wsparła finansowo ogniska i świetlice wychowawcze TPD w zorganizowaniu ciekawych i atrakcyjnych zajęć podczas wakacji letnich 2010, w duchu kultury i tradycji krajów europejskich. W ramach tego projektu udało się zorganizować:
  • warsztaty edukacyjno – artystyczne poruszające tematykę kultury greckiej dla dzieci ze świetlicy w Mielcu,
  • zajęcia edukacyjne i wycieczki krajoznawcze dotyczące kultur monarchii europejskich dla podopiecznych świetlicy w Mielcu,
  • warsztaty edukacyjno-artystyczne z zakresu kultury miast włoskich oraz wycieczkę do Sandomierza dla dzieci ze świetlicy w Mielcu,
  • warsztaty edukacyjno – sportowe z zakresu kultur krajów europejskich dla podopiecznych świetlic w Pszczynie, Suchedniowie oraz Lubiczu
  • wycieczkę do aquaparku i parku miniatur dla podopiecznych ze świetlicy w Pszczynie,
  • biwak połączony z warsztatami na temat kultury Włoskiej, wycieczkę do muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach oraz do Aquaparku dla podopiecznych ze świetlicy w Kluczborku.

 • Konkurs „Wiem, że mogę…” – konkurs literacki dla podopiecznych ośrodka TPD „Helenów” – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Nagrodzone osoby wyjechały na kilkudniową wycieczkę do Wrocławia, gdzie m.in. uczestniczyli w sponsorowanym przez BPN Paribas turnieju tenisa ziemnego na wózkach „Wrocław Cup 2010”. W czasie turnieju dzieci i młodzież mogli spotkać się i porozmawiać z zawodnikami.

 • Akcja na Facebook`u „Pomóż przez klik” – poprzez aplikację „Pomóż przez klik”, w ramach serwisu BNP Paribas Fortis w serwisie Facebook, użytkownicy mogli wskazać placówkę, której chcą przyznać grant. Wybierając jedno z czterech miast i klikając „Pomagam” przybliżali tym samym daną świetlicę TPD do zdobycia środków na wnioskowane działania. Nagrodzone zostały 4 ośrodki TPD w 4 miastach: Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Łodzi.

 • „Dzień Dziecka” – blisko 5 000 zestawów artystycznych trafiło do podopiecznych TPD w całej Polsce. Przekazała je firma Euro-Trade we współpracy z fundacją.

 • Konkurs plastyczny „Gwiazdkowe Święta” – zorganizowany dla podopiecznych TPD w regionie podlaskim. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu kartki świątecznej, nawiązujacej do logotypu fundacji.

Współpraca z lokalnymi organizacjami na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży w środowiskach lokalnych.
W ramach tej gałęzi działalności fundacja zrealizowała trzy projekty w regionie kujawsko-pomorskim, małopolskim i pomorskim. Projekty te miały na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach podejmowanej współpracy z organizacjami pomocowymi, w oparciu o partnerstwa z lokalnymi organizacjami biznesowymi fundacja zrealizowała:

 • Konkurs grantowy „Sięgaj do gwiazd…” – realizowany we współpracy z Lożą Bydgoską Business Centre Club. Celem projektu było wyłonienie i sfinansowanie najciekawszych pomysłów na wspieranie edukacji i rozwijania pasji wychowanków domów dziecka. Dwie z placówki – w Bydgoszczy i Więcborku zostały nagrodzone grantem, z przeznaczeniem na realizacje projektów. Finał konkursu i wręczenie nagród miał miejsce podczas corocznego spotkania członków Business Centre Club.

 • Konkurs grantowy „Cała naprzód!” – wraz z Pomorskim Klubem Biznesu fundacja promowała kreatywne sposoby na spędzanie wolnego czasu. Dofinansowano 5 najciekawszych pomysłów na wspieranie edukacji i rozwijanie pasji wychowanków świetlic, ognisk i klubów środowiskowych na Pomorzu. Finał konkursu i wręczenie nagród miał miejsce podczas pierwszoligowego meczu koszykówki w Gdańsku. Dodatkowe nagrody dla dzieci – gry i puzzle zostały ufundowane przez sponsora jednej z grających drużyn – Sopot Trefl.

 • Projekt „Przyjazny oddział” - Fundacja udzieliła wsparcia dla projektu Fundacji „Aby żyć”, mającego na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. W ramach projektu doposażono sale dziecięce w sprzęt TV oraz sfinansowano uczestnictwo dzieci w warsztatach teatralnych i czytelniczych. Finał projektu miał miejsce podczas uroczystości 160-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w krakowskim magistracie.

Wolontariat pracowniczy polegający na angażowaniu pracowników banku BNP Paribas Fortis w wolontariat na rzecz lokalnych społeczności, promowaniu idei dobroczynności i zaangażowania społecznego. Dzięki temu programowi fundacja uwrażliwia pracowników banku na problemy społeczne i zachęca do podejmowania działań mających na celu udzielanie wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Fundacja ogłasza konkursy grantowe na najlepsze projekty społeczne przedkładane przez pracowników banku. W oparciu o te projekty pracownicy wraz z lokalną społecznością samodzielnie realizują zamierzone przedsięwzięcia. W ramach tej gałęzi działalności fundacji zrealizowane zostały następujące projekty:

 • Konkurs grantowy „Na skrzydłach wiosny” – pracownicy banku sami proponowali lokalną instytucję, której chcieli pomóc, przedmiot oraz zakres tej pomocy. Nagrodzonych grantem zostało 7 projektów z województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Dzięki zrealizowanym projektom udało się:
  • zorganizować wycieczkę w Tatry dla dzieci z Trzebiny oraz Bielska-Białej,
  • zorganizować rajd sportowy dla dzieci i młodzieży z Krakowa
  • sfinansować treningi piłki nożnej dla Podopiecznych Klubu Sportowego „Czarni Otmuchów”,
  • zmodernizować plac zabaw w Kochanowie,
  • zorganizować kursy tematyczne aktywizujące osoby niepełnosprawne z Poznania,
  • zrealizować projekt ekologiczny na temat mieszkańców lasu dla dzieci z Gdańska.
 • Konkurs grantowy „Gwiezdny Patrol” – pracownicy banku określali cel i charakter inicjatywy. Zostało sfinansowanych 7 projektów z województwa małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i opolskiego. Dzięki zrealizowanym projektom udało się:
  • zorganizować kulig i Międzyświetlicowy Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej,
  • zorganizować turniej tenisa stołowego dla dzieci ze wsi Śledzianów w gminie Drohiczyn
  • zorganizować kulig i zabawy na śniegu dla dzieci i młodzieży z Tenczynka,
  • zorganizować spotkania wigilijne dla podopiecznych Stowarzyszenia ASLAN z Warszawy,
  • zakupić lodówkę dla Oddziału I (Onkologii i Hematologii) Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, w Krakowie oraz zakupić zabawki i pomoce szkolne dla przedszkola znajdującego się przy oddziale,
  • odmalować placówkę Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa w Warszawie oraz zakupić zabawki jej wychowankom,
  • reaktywować działalność świetlicy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice (zakup gier, zabawek, pomocy szkolnych i nagród do organizowanych konkursów).
 • Zbiórka dla powodzian – zebrane dary dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi – żywność i środki czystości przekazano stowarzyszeniu Bank Żywności, który rozdystrybuował je w regionie małopolskim i mazowieckim. W zbiórce wzięli udział pracownicy placówek banku BNP Paribas Fortis w całej Polsce.
 • Projekt „Mikołajki” – organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z ubogich rodzin z podkrakowskich gmin: Czernichów, Wielka Wieś i Zabierzów. Wolontariusze zaangażowani byli w przygotowanie wystroju sali na zabawę, pakowanie prezentów, organizację warsztatów plastycznych i ruchowych oraz konkursów i zabaw dla dzieci. W projekt zaangażowało się 16 pracowników banku. Nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach zostały ufundowane przez firmę Euro-Trade z Krakowa.

Nagrody dla Fundacji
Fundacja została uhonorowana tytułem „Filantropa Krakowa”. Kapituła przyznająca to wyróżnienie doceniła wsparcie, jakiego fundacja udzieliła na rzecz swojego partnera strategicznego – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Fortis Foundation Polska została uhonorowana tytułem Filantropa Krakowa 2009. Kapituła przyznająca to wyróżnienie doceniła wsparcie, jakiego fundacja udzieliła na rzecz swojego partnera strategicznego – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Nagrodę – replikę berła Świętej Królowej Jadwigi, symbolizującą niesienie pomocy potrzebującym – z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odebrali Katarzyna Niedźwiedź – dyrektor fundacji oraz Alexander Paklons - prezes Fortis Banku Polska.

Dziękuję Państwu za to, co robicie dla bliźnich – mówił do laureatów prezydent Majchrowski – Filantropia wynika z odruchu serca. Dzięki niej inni mogą czuć się lepiej, bezpieczniej i mogą zacząć godnie żyć.

Udział w konferencjach
Fundacja wzięła udział w konferencji „The Belgian – Polish Forum on CSR”. Podczas Forum fundacja przedstawiła swoje doświadczenia w zakresie działań społecznej odpowiedzialności, na przykładzie programu partnerskiego z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, szczególnie w oparciu o akcję „ Pomóż przez klik”.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.