BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Produkty społecznie odpowiedzialnie

Zrozumieliśmy, że prawdziwym wyzwaniem dla budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności jest umożliwienie korzystania organizacjom społecznym z bezpłatnego rachunku, co jest niekiedy wręcz kluczowym problemem dla małych, albo dopiero powstających organizacji. Stworzyliśmy specjalną ofertę o charakterze innowacji społecznej skierowaną do organizacji non-profit Pakiet Społeczny Lider, zwany często „kontem z serduszkiem”. Dla tych organizacji to ważny krok w ich aktywizacji obywatelskiej.

Produkt ten został wyróżniony jako Innowacyjna inicjatywa w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju 2014 organizowanym przez Forbes.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.