BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Promowanie ekopostaw

Jako odpowiedzialny bank, chcemy uwrażliwiać naszych pracowników, klientów i partnerów na kwestie zrównoważonego rozwoju. Proponujemy odpowiedzialne rozwiązania.

Dla pracowników stworzyliśmy „zieloną platformę”, gdzie mogą znaleźć ciekawostki z zakresu ekologii, np. porady jak oszczędzać energię i wodę lub policzyć swój odcisk węglowy. Organizujemy ekologiczne konkursy i zachęcamy do dzielenia się ekologicznymi pomysłami.

Promujemy rower wśród pracowników, jako alternatywę dla transportu samochodowego w codziennych dojazdach do pracy.

Nowoczesny bank musi w swojej pracy korzystać z urządzeń technologicznych, ułatwiających życie współczesnego człowieka. Mobilność oznacza dla nas ruch, szybkie przemieszczanie się, elastyczność, łatwość pobierania informacji i umiejętność szybkiej reakcji. Staramy się być mobilni, w zgodzie ze środowiskiem poprzez:

  • Ograniczenie wyjazdów służbowych poprzez dostępność tele- oraz wideokonferencji, 
  • Dostępność wewnętrznej platformy komunikacyjnej oraz urządzeń i sprzętów mających na celu ułatwienie dostępu do informacji i możliwości nawiązywania kontaktów, 
  • Ograniczenie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.