BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Szansa, której nie wolno zmarnować. Rusza program wsparcia polskiego wzornictwa.

BEATA BOCHIŃSKA Prezes IWP
beata_bochinska@iwp.com.pl

W 2005 r. sir George Cox, przewodniczący Rady Nadzorczej Design Council w Londynie, opublikował specjalny raport, który skierował do administracji państwowej. W oparciu o mierzalne parametry wykazał, jakie korzyści płyną z rozwoju designu. Dane nie dotyczyły pojedynczego przedsiębiorstwa, odnosiły się do skali gospodarki całego kraju. Dokument zyskał rozgłos i przyciągnął uwagę poważnych mediów biznesowych. Kiedy w grę wchodzi dwucyfrowe podwyższenie marży, żarty się kończą. Mowa o finansach, nie o estetyce.

Angielski przykład 
Po publikacji raportu Coxa Department of Trade and Industry (brytyjski odpowiednik Ministerstwa Gospodarki) zamówił kolejne, bardziej szczegółowe opracowania. Nastąpił efekt kuli śnieżnej wywołany kolejnymi spotkaniami z przedstawicielami brytyjskiego rządu. Pieczę nad całością programu przejął ówczesny premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair. Unijne fundusze trafiły na programy pilotażowe, które miały pomóc w stworzeniu trwałych mechanizmów wspomagających stosowanie wzornictwa w przedsiębiorstwach. 
Skąd to zainteresowanie Brytyjczyków designem? Relokacja przemysłu do Chin czy Indii oraz ekspansja Ameryki Południowej skutecznie spychają europejskie firmy produkcyjne na margines. Obecnie w Chinach studia z zakresu wzornictwa przemysłowego każdego roku kończy ponad 1000 absolwentów. Gdy przedsiębiorstwa chińskie, które korzystają z taniej siły roboczej, dołożą marżę za wzór i markę, nie będą miały konkurencji. W Anglii nikt nie dał publicznych pieniędzy na design tylko dlatego, że projektanci barwnie opowiadali o domniemanych korzyściach. Ta lekcja, odebrana od kolegów z Design Council, instytucji o analogicznym do IWP statucie, stała się inspiracją dla projektu, który nazwaliśmy Zaprojektuj Swój Zysk. 

Najpierw konkrety potem misja
Przygotowany przez nas zarys projektu wsparcia dla polskich przedsiębiorstw i projektantów stopniowo zyskiwał poparcie. Przeczuwaliśmy, że nasz projekt musi różnić się od brytyjskiego. Nasze przypuszczenia potwierdzone zostały badaniami jakościowymi. Zewnętrzna firma badawcza odbyła spotkania zarówno z polskimi projektantami, jak i przedsiębiorstwami. Wyniki jasno pokazały czego brakuje obu stronom, by efektywnie współpracować. Sprawdziliśmy też czego obie strony oczekują od IWP. Następnie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przystąpiliśmy do opracowania badań ilościowych. Pomocne było zaangażowanie konkretnych osób, dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy kraju w Ministerstwie Gospodarki oraz wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której przedłożyliśmy propozycję ujęcia projektu wsparcia rozwoju wzornictwa w tworzonych programach. Wkrótce Ministerstwo Gospodarki zamówiło u nas raport dotyczący stanu aplikacji wzornictwa w polskich przedsiębiorstwach. Równolegle tworzyliśmy i opisywaliśmy Zaprojektuj Swój Zysk. Wyszliśmy z założenia, że w polskiej rzeczywistości, dla rozwinięcia współpracy projektantów z przedsiębiorstwami, konieczne jest wzmocnienie trzech obszarów:

  • edukacji w zakresie design management – badania potwierdziły, że w przedsiębiorstwach brakuje kompetentnych kierowników produktów, którzy potrafią profesjonalnie współpracować z projektantami wzornictwa wykorzystując ich potencjał;
  • finansowania projektów wzorniczych oraz badań rynkowych i procesu przygotowania wdrożenia produktu – wiele firm nie zaczyna współpracy, gdyż obawiają się ryzyka finansowego; 
  • przygotowania trwałych narzędzi, które zostaną na przyszłość, np. platformy internetowej dla przedsiębiorców z prezentacjami referencji projektantów, e-learningowch szkoleń, publikacji podręcznika dla projektantów i przedsiębiorców z zakresu wdrożeń produktów oraz szkoleń i warsztatów dla projektantów.

Program Zaprojektuj Swój Zysk zyskał akceptację zarówno Ministerstwa Gospodarki, jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wzornictwo otrzyma znaczne dofinansowanie z programu operacyjnego POIG!

Program kluczowy
Szybko rozpoczęliśmy nasze własne szkolenia i zaczęliśmy przygotowywać metodologię zarządzania dużymi projektami. Znów skorzystaliśmy z wzorców brytyjskich. Administracja wyspiarzy uchodzi za najlepiej zarządzaną i najefektywniejszą na świecie. Aktualnie przygotowujemy szczegółowy plan projektu w metodologii PRINCE 2 oraz studium projektu, przygotowujemy założenia potrzebne dla stworzenia efektywnej platformy IT i zaczynamy spotkania z partnerami regionalnymi, z którymi będziemy organizowali warsztaty dla przedsiębiorstw i projektantów.

Polifonia działań
W maju 2008 r. czeka nas jubileuszowa, 15. edycja konkursu Dobry Wzór. W lipcu i sierpniu organizujemy Gdynia Design Days – imprezę prezentującą osiągnięcia wzornictwa krajów Morza Bałtyckiego, w tym Polski. W październiku 2008 r. ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu design management. Naszym partnerem merytorycznym jest SGH. Ponadto w ramach Fortis Young Design fundujemy razem z Fortis Bankiem stypendium im. profesor Wandy Telakowskiej dla młodych absolwentów wzornictwa. Jako współorganizatorzy konkursu Microsoft Imagine Cup 2008, wspieramy budowa-nie zespołów interdyscyplinarnych – zapraszamy do nich młodych speców od IT i projektantów komunikacji wizualnej. W ramach innego konkursu, ogłoszonego wraz z Ministerstwem Gospodarki, poszukujemy projektu krzesła antybiurokratycznego. O projektach PARP-u (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), które będą finansowały wzornictwo, o innych konkursach i projektach, które równolegle realizujemy, przeczytacie Państwo na kolejnych stronach biuletynu. Instytut Wzornictwa Przemysłowego od lat działa w różnych obszarach – badawczych, szkoleniowych, wystawienniczych. Uporządkowaliśmy jego strukturę i od tego roku będą funkcjonowały trzy działy: Centrum Design, Edusign i Designlab.

Teraz potrzebujemy już tylko jednego: chęci wykorzystania szansy, zarówno przez projektantów, jak i producentów. Mechanizmy, pieniądze i programy zostały przygotowane, reszta należy do zainteresowanych – muszą się aktywnie włączyć i chcieć je wykorzystać.
Beata Bochińska
Prezes IWP
PROGRAM ZAPROJEKTUJ SWÓJ ZYSK
ZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZARÓWNO MINISTERSTWA GOSPODARKI JAK I MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO. WZORNICTWO OTRZYMA ISTOTNE DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POIG!

UPORZĄDKOWALIŚMY STRUKTURĘ IWP. OD TEGO ROKU BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY TRZY DZIAŁY: CENTRUM DESIGN, EDUSIGN I DESIGNLAB.


Post Scriptum
A’propos, najczęściej zadawanego mi ostatnio pytania: „Co się zmieniło w IWP?” odpowiem krótko: wszystko. Zmienili się ludzie, zarządzanie, metody naszej pracy, projekty, a nawet całkowicie wyremontowane i wyposażone pomieszczenia i sale wystawiennicze. Został tylko dawny zapał i nieprawdopodobna energia tego specjalnego miejsca, zbudowanego ponad 50 lat temu dla potrzeb tworzenia polskiego designu, w Warszawie przy Starówce.

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.