BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wiedza Dla Menadżera

Studium podyplomowe „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu” – wspólna inicjatywa IWP i SGH

UWAGA
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach programu „Kreator innowacyjności” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie przyznawał dotacje w wysokości 4 tys. zł absolwentom spełniającym następujące kryteria: ukończone studia wyższe z tytułem licencjata lub magistra kierunków ekonomicznych (typu: marketing, zarządzanie) bądź projektowych (typu: ASP, Politechnika) Dla nich odpłatność za studium wyniesie 2 tys zł. za rok nauki.

WIEDZA DLA MENADŻERA
Lidia Rostkowska- Lipka

Studium podyplomowe zorganizowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie to odpowiedź na potrzeby rynku związane z kształceniem specjalistów z zakresu zarządzania projektami wzorniczymi.

Niebawem na rynku pojawią się wysoko wykwalifikowani pracownicy przygotowani do zawodu kierownika produktu (Product Managera). Jak twierdzi Tadeusz Gołębiowski, profesor z Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie, usprawnianie procesów innowacji w produktach jest niezbędne dla zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów procesu kształtowania nowego produktu (i zarządzania produktem) jest wzornictwo. Projektant zapewnia produktom nie tylko dobry poziom estetyczny. Jest także odpowiedzialny za nadanie im takich cech użytkowych, które zaspokajają istotne wymagania nabywców. Wzornictwo jest obecnie ważnym narzędziem strategii marketingowej. Dlatego znajomość tej problematyki jest szczególnie potrzebna Product Managerom, pracownikom służb marketingowych, specjalistom zatrudnionym w działach zajmujących się badaniami i rozwojem nowych produktów oraz w działach produkcyjnych przedsiębiorstw. Wkład SGH w tworzenie programu studium obejmuje m.in. zajęcia z zakresu prezentacji koncepcji marketingowej, strategii konkurowania, analizy procesu rozwoju nowego produktu, wykorzystania badań marketingowych w tym procesie, a także omówienia aspektów organizacyjnych, finansowych i prawnych projektów innowacyjnych.

Obszary tematyczne objęte programem studium:

  • proces rozwoju nowego produktu,
  • wzornictwo przemysłowe jako element strategii firmy i zwiększenia konkurencyjności na rynku,
  • zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach,
  • zrozumienie potrzeb konsumenta i rynku (metody badania i przełożenia na projekt nowego produktu),
  • praktyczne zastosowanie zasad ergonomii w projektowaniu nowego produktu,
  • prawne aspekty zarządzania procesem rozwoju nowego produktu,
  • zagadnienia finansowe związane z prowadzeniem projektów.

Studium adresowane jest do absolwentów kierunków ekonomicznych, takich jak marketing, zarządzanie oraz kierunków projektowych uczelni, takich jak ASP czy politechnika. Zajęcia prowadzone w trybie zaocznym organizowane będą co dwa tygodnie (w soboty i niedziele) w formie zjazdów. Pełen program realizowany będzie w czasie dwóch semestrów. Jego zwieńczeniem jest dyplom ukończenia studium podyplomowego. Aby go otrzymać konieczne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz obrona pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem indywidualnie wybranego promotora. Kadrę wykładowców związanych ze wzornictwem, projektowaniem i ergonomią zapewni Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Szkoła Główna Handlowa dostarczy specjalistów z zakresu zarządzania, finansów, itp. Absolwenci tych studiów będą specjalistami kwalifikującymi się w pełni do kierowania rozwojem nowego produktu w przedsiębiorstwach, wdrażania go do produkcji oraz wprowadzania z sukcesem na rynek. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2008 roku. Zajęcia odbywać się będą w salach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Koszt zajęć w studium to 6 tys. zł za rok kształcenia (dwa semestry).

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.