BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

III Konferencja Naukowa: Projektowanie ergonomiczne dla szkół.

Zintegrowane stanowisko pracy z komputerem, Warszawa, 10 października 2007 r.

SZKOŁY I KOMPUTERY Nowy program, przygotowany specjalnie z myślą o młodych projektantach wzornictwa, daje szansę połączenia kreatywności absolwentów i doświadczenia biznesowego przedsiębiorców.
W czasie październikowej konferencji wszyscy zainteresowani poparli ideę stworzenia projektu, w ramach którego zostanie opracowane, zrealizowane i wdrożone do produkcji ergonomiczne komputerowe stanowisko pracy przeznaczone dla uczniów. Dopełnieniem tego projektu mają być przykłady systemowych rozwiązań planowania przestrzennego pracowni informatycznych, które są dostępne dla szkół w obecnych realiach ekonomicznych. Składając propozycję realizacji takiego projektu, Instytut był świadom, że sprostanie temu zadaniu wymaga wspólnego wysiłku wielu partnerów: naukowców, projektantów, pedagogów i uczniów, producentów mebli, informatyków, jednostek samorządowych, kuratoriów i innych. Konieczny był zakup aparatury pozwalającej na pozyskanie danych biometrycznych i biomechanicznych potrzebnych do opracowania założeń ergonomicznych projektu. Udało się dzięki temu, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało w tym czasie realizację innego projektu – do programu prac badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej IWP na rok 2008 wprowadzono projekt dotyczący analizy zachowania ciała ucznia w przestrzeni trójwymiarowej podczas pracy z komputerem. Generalnie, projekt, o którym zadecydowano w czasie październikowej konferencji, obejmie realizację całego szeregu badań, które pozwolą na pozyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej projektantom, takich jak analiza stanu wyposażenia, warunków przestrzennych, potrzeb w zakresie wyposażenia pracowni informatycznych, wykonane zostaną ekspertyzy specjalistyczne, m.in. dotyczące wspomagania procesu dydaktycznego nauczania informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez wyposażenie i organizację przestrzenną sal lekcyjnych. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie partnera – przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw – który wykona wdrożenie projektu do produkcji, oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla projektantów form przemysłowych.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie partnera – przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw – który wykona wdrożenie projektu do produkcji oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla projektantów form przemysłowych.
Tematem konkursu będą projekty mebli szkolnych oraz koncepcje rozwiązań przestrzennych wyposażenia sal lekcyjnych. IWP opracuje założenia, materiały szkoleniowe i zorganizuje specjalne warsztaty, podczas których uczestnikom konkursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza dotycząca uwarunkowań projektowania.

Po wyłonieniu zwycięskiej koncepcji zadaniem producenta będzie wykonanie prototypów, a następnie wdrożenie do produkcji mebli szkolnych do pracowni informatycznych. W pro-gramie pilotażowym planowane jest kompleksowe wyposażenie pracowni informatycznych w wybranej grupie placówek edukacyjnych. Jednocześnie certyfikowane wzory mebli szkolnych zostaną wprowadzone na rynek. Zainteresowanie realizacją projektu na swoim terenie wyraziły już jednostki samorządowe.

W tym roku IWP zamierza zorganizować kolejną, już IV Między-narodową Konferencję Naukową. Tym razem będzie miała tytuł: „Ergonomia w cyfrowym świecie (Ergonomics in the Digital World)” i odbędzie się w ramach Gdynia Design Days* w lipcu 2008 r.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia na str. 6

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.