BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rekrutacja

Proces rekrutacji nowych pracowników jest prowadzony zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi i w oparciu o proaktywne podejście do zagadnień równości i różnorodności. Zapewnia zgodność z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi zatrudniania. Wszystkie decyzje rekrutacyjne są podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie obiektywnych i związanych ze stanowiskiem pracy kryteriów.

Jedną z głównych zasad polityki rekrutacji jest podejmowanie starań obsady stanowisk w oparciu o proces rekrutacji wewnętrznej, zwłaszcza stanowisk menedżerskich. W przypadku, gdy rekrutacja wewnętrzna nie przyniesie pożądanych rezultatów, uruchamiany jest proces rekrutacji zewnętrznej.

Osobom, które nie posiadają doświadczenia, oferujemy możliwość odbycia praktyk – posiadamy rozwinięte relacje z uczelniami, biurami karier i urzędami pracy.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.