BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rozwój zawodowy

W Banku BGŻ BNP Paribas funkcjonuje kompleksowy system rozwoju zawodowego.

Dbałość o doskonalenie wiedzy i rozwój zawodowy pracowników jest nieodzownym warunkiem sukcesu zarówno dla Banku, jak i dla zatrudnionych w nim pracowników. Realizacja aktywności rozwojowych opiera się na dwóch płaszczyznach:

  • Wewnętrznej – wykorzystującej wiedzę zgromadzoną w Banku, zarządzanie wiedzą oraz rozwijającej kompetencje umożliwiające współpracę, komunikację i wymianę informacji 
  • Zewnętrznej – rozumianej jako zdobywanie nowych kompetencji przy współpracy z zewnętrznymi konsultantami i firmami szkoleniowymi

Wszyscy pracownicy podlegają regularnym ocenom jakości pracy oraz planowaniu rozwoju zawodowego.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.