BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_we_are_tennis

Sponsoring

Podstawowym i bezpośrednim celem działań sponsoringowych realizowanych przez bank jest budowanie i wzmacnianie świadomości marki banku oraz tworzenie jej pozytywnego wizerunku. Ze względu na swoją charakterystykę i strategię rozwoju, bank poszukuje przedsięwzięć pozwalających mu przede wszystkim na bezpośrednią komunikację z klientami reprezentującymi jego grupy docelowe.

BNP Paribas Bank Polska jest częścią grupy BNP Paribas, która jest największym sponsorem tenisa na świecie. Dlatego naturalne jest zaangażowanie banku w sponsoring wydarzeń tenisowych w Polsce.
Sponsoring wydarzeń kulturalnych jest możliwy o ile pozostaje w relacji z oczekiwaniami biznesowymi i jest spójny w tym zakresie ze strategią grupy BNP Paribas.

Działalność dobroczynną Bank prowadzi poprzez Fundację BNP Paribas.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.