BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Wyniki finansowe

2009 – 1 połowa 2008 2007
zysk netto 3 162 (-9%)* 3 021 7 822
przychody 19 470 (+31%)* 27 376 31 037
aktywa ogółem 2 289 322 2 075 551 1 694 454
aktywa w zarządzaniu 746 000 503 000 584 000
kapitał własny 64 862 53 228 53 799
zatrudnieni (FTE) 205 000 173 200 162 700
ROE (Return on Equity) 11,8% 6,6% 19,6%
cost/income ratio 57,3% 67,2% 60,5%
tier 1 ratio 9,3% 7,8% 7,3%
total capital ratio
(wskaźnik łącznych kapitałów)
13,4% 11,1% 10,0%

* Zmiana w porównaniu z pierwszą połową 2008

Nowy kształt BNP Paribas:

  • 13 milionów klientów, 4 rynki macierzyste
  • największa baza depozytowa w Strefie Euro: 540 miliardów euro
  • ponad 700 miliardów euro aktywów w zarządzaniu
  • europejski lider w zakresie Corporate & Investment Banking
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.