BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wyniki finansowe

2009 – 1 połowa 2008 2007
zysk netto 3 162 (-9%)* 3 021 7 822
przychody 19 470 (+31%)* 27 376 31 037
aktywa ogółem 2 289 322 2 075 551 1 694 454
aktywa w zarządzaniu 746 000 503 000 584 000
kapitał własny 64 862 53 228 53 799
zatrudnieni (FTE) 205 000 173 200 162 700
ROE (Return on Equity) 11,8% 6,6% 19,6%
cost/income ratio 57,3% 67,2% 60,5%
tier 1 ratio 9,3% 7,8% 7,3%
total capital ratio
(wskaźnik łącznych kapitałów)
13,4% 11,1% 10,0%

* Zmiana w porównaniu z pierwszą połową 2008

Nowy kształt BNP Paribas:

  • 13 milionów klientów, 4 rynki macierzyste
  • największa baza depozytowa w Strefie Euro: 540 miliardów euro
  • ponad 700 miliardów euro aktywów w zarządzaniu
  • europejski lider w zakresie Corporate & Investment Banking
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.