BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2008-04-04

I skacz ile Ci się podoba. Niech dorośli zobaczą jak się to robi!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej zajmuje się udzielaniem pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Niejednokrotnie pomocy szukają tu rodziny doświadczające przemocy domowej. Zadaniem pracowników ośrodka jest udzielenie im wielowymiarowej pomocy, która będzie skupiać się zarówno na rozwiązywaniu problemów dorosłych, jak i na udzielaniu wsparcia dzieciom. Aby miejsce to było bardziej przyjazne dzieciom Fundacja Fortis dofinansowała budowę placu zabaw przy Ośrodku. Dzieci  spędzając na nim miło czas będą mogły „wyskakać” swoje kłopoty i w ten sposób zapomnieć o nich chociaż na chwilę.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.