BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2009-03-31

Marcowe Posiedzenie Zarządu Fundacji Fortis

Decyzją Zarządu Fundacji przyznane zostało dofinansowanie do czterech projektów  społecznych.Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinie będą mieli możliwośc rozwijania tężyzny fizycznej na ścieżce zdrowia, zbudowanej przy ich placówce. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie rozpoczną warsztaty w nowej pracowni witrażu Tiffaniego. Dzieci i Młodzież ze Stowarzyszenie Integracyjnego „Culani” z Warszawy poćwiczą szermierkę na nowym sprzęcie. A Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zorganizuje „Miasto Dzieci”, w którym podopieczni z świetlic środowiskowych z okolic będą mieli możliwośc pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.