BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2007-12-22

Świety Mikołaj na bank

Pomocnicy Świętego Mikołaja w Rodzinnym Domu Dziecka TPD w Krakowie.

Jak wiadomo w przedświątecznym czasie Jegomość, na którego czekają wszyscy milusińscy, ma wyjątkowo pełne ręce roboty… O tym, że w Świętego Mikołaja nie można jednak nigdy zwątpić mogli się przekonać wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka TPD w Krakowie. Nie musieli oni długo czekać na spełnienie listy swoich życzeń.

9 grudnia 2007 do ich domu zawitali pomocnicy Świętego Mikołaja – Wolontariusze Fortis Banku i obdarowali oni dzieci świątecznymi upominkami.
Radości nie było końca!

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.