BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2007-12-20

Zakup samochodu dla Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo

Zasoby Fundacji Leonardo przy wsparciu mi.in. Fundacji Fortis powiększyły się o samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu dostępność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skale dla podopiecznych Fundacji Leonardo będzie większa, a dotychczasowe niedogodności komunikacyjne zostaną rozwiązane.

Wszystkim uczestnikom zajęć organizowanych przez Fundację Leonardo życzymy determinacji, twórczej realizacji i sukcesów w pokonywaniu granic!

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.