BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2009-01-14

Szkolenia Fundacji ESCO z Gdyni i Centrum Myśli Jana Pawła II

Z początkiem tego roku ruszają projekty szkoleniowe dofinansowywane przez Fundacje Fortis.

Pierwszy z nich realizowany przez Fundację Zdrowia ESCO ukierunkowany jest na szkolenia i terapię dla dzieci przewlekle chorych i ich rodziny. Drugi, realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, ma na celu przeszkolenie wolontariuszy niosących pomoc osobom starszym.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.