BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2007-06-21

Ale nuda? Zabieramy dzieci z ulicy

Rozszerzamy charter współpracy z United Way Polska, która zapoczątkował Fortis Bank Polska SA. Fundacja Fortis przystępuje do programu „Partnerstwo dla dzieci”, realizowanego przez Wspólną Drogę.
Program ma na celu niesienie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, biednych. Obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Opiera się na współpracy trzech sektorów: biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, na którą składa się szereg różnorodnych działań.
Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na realizację unikatowych w skali kraju warsztatów dla 30 streetworkerów, którzy będą pracowali bezpośrednio z dziećmi na ulicach i podwórkach.
Kolejnym etapem będzie finansowanie projektów edukacyjnych i wychowawczych przygotowanych przez tychże streetworkerów adresowanych do dzieci. Fundacja Fortis będzie patronem wybranych 5 z 30 programów edukacyjnych.
Więcej o formach pomocy dzieciom oraz kampanii społecznej „Dzieci na ulicy” na stronie http://www.alenuda.pl/.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.