BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2009-03-13

Konkurs grantowy dla uczestników Akademii Trzeciego Sektora

Uczestnictwo w Akademii Trzeciego Sektora (ATS) stwarza możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym Fortis Foundation Polska uruchomionym specjalnie dla organizacji, których przedstawiciele są uczestnikami ATS.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział, w co najmniej 3 kursach w ramach ATS.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu społecznego z zakresu działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży lub osób starszych, mieszczących się w zakresie zadań statutowych Fundacji. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, których termin realizacji projektu mieści się w przedziale czasowym od 22 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 20 000 PLN z przeznaczeniem na realizacje projektu.

Na formularze konkursowe czekamy do 29 maja 2009 r.

Szczegółowe zasady udziału znajdują się w Regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu Grantowego [PDF, 171 KB]

Regulamin przyznawania dofinansowywania przez Fortis Foundation Polska – załącznik nr 1 do Regulaminu [PDF, 200 KB]

Formularz zgłoszeniowy [DOC, 181 KB]

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.