BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2008-07-31

Idę w góry cieszyć się życiem!

Piętnastu podopiecznych zespołu ds. osób starszych i niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filii nr 2 wyjedzie na siedmiodniowy turnus wczasowy do Piwnicznej. Tam pod okiem pracowników socjalnych przyjemnie i pożytecznie spędzą czas na górskich wyprawach, wspierających rozmowach i odpoczynku. Wszyscy uczestnicy projektu w sposób teoretyczny dowiedzą się, a w sposób praktyczny poczują - jaki wpływ na samopoczucie ma aktywne spędzanie czasu.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.