BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2008-05-30

Lepszego smacznego!

W Krzeczowie działa ochronka, do której uczęszczają dzieci z rodzin ubogich. Ochronka daje im szansę na lepszy start w dorosłe życie. Prowadzą ją Siostry Służebniczki NMP NP, które z własnych środków Zgromadzenia nie sa w stanie zaspokoić nic ponad bieżące koszty utrzymania placówki. A potrzebny jest remont kuchni… Fundacja Fortis udzieliła wsparcia finansowego na przeprowadzenie remontu, aby łatwiej było przygotować posiłki dla małych, głodnych brzuszków!

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.