BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2008-02-04

Abecadło z… tronu spadło!

W XXI wieku mamy do czynienia z nowym rodzajem analfabetyzmu. Nieumiejętność posługiwania się komputerem i Internetem skazuje na marginalizację społeczną i gorsze szanse edukacyjne zwłaszcza dzieci i młodzieży. Fundacja Fortis wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i wsparła Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w projekcie Dom dla Dzieci. Dzięki udzielonemu dofinansowaniu 26 dzieci w wieku szkolnym będzie mogło korzystać z 3 profesjonalnie wyposażonych stanowisk do nauki.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.