BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2007-01-25

Zakup mikrobusu dla Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny

Wraz z jednym z pracowników Fortis Bank Polska SA, który od lat już pomaga Domowi Dziecka w Zakopanem pomogliśmy w zakupie mikrobusu dla tej placówki.Dzięki pomocy naszej i pozostałych fundatorów niepełnosprawni podopieczni domu dziecka będą mogli uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, a pozostałe dzieciaki będą mogły dojechać bezpiecznie do szkół i na nie jedną wycieczkę. A jak to wygląda widać na zdjęciu.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.