BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2007-12-28

Konkurs na zimową kartkę świąteczną

W grudniu 2007 Fundacja Fortis zorganizowała dla dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie konkurs na zimową kartkę świąteczną. Jury konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele Fundacji oraz Fortis Banku, za najlepszą uznała pracę nadesłaną przez Kingę Kucharz (9 lat) ze Świetlicy TPD „Wspólna Chata”. Dodatkowo wyróżnienia zdobyły Kinga Rospenda (12 lat) ze Świetlicy TPD „Akademia Młodzieży” oraz Angelika Gorczyca (14 lat) ze Świetlicy TPD „Wesołe Małolaty”.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zwycięska praca została wydana i rozesłana wraz życzeniami świątecznymi do partnerów Fundacji oraz kontrahentów Fortis Bank Polska SA.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.