BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2009-07-31

Wyniki posiedzenia Zarządu Fundacji Fortis

Na lipcowym posiedzeniu dofinansowania do realizacji projektów otrzymało osiem organizacji pozarządowych.

Zarząd Fundacji postanowił o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów:

  • Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” z Gdańska na przeprowadzenie projektu „Wycieczka dla dzieci z kluczykiem u szyi”,
  • Fundacji Jana Jerozolimskiego z Warszawy na realizację projektu „Otwarte Drzwi”,
  • Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie z Kielc na przeprowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Klubów Wolna Sfera,
  • Stowarzyszenia „Dar Serca” z Dąbrowy Górniczej na realizację projektu „Razem możemy więcej”,
  • Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” na realizacje projektu „Uśmiech do życia”,
  • Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego im. Marii Teresy Gerhardinger z Świebodzic na realizację projektu nauki jazdy konnej dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.

Ponadto Zarząd Fundacji przyznał dofinansowanie na realizację projektów w ramach umowy partnerskiej z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci:

  • Rodzinnego Domu Dziecka TPD z Krakowa, na zakup samochodu osobowego,
  • Świetlicy Środowiskowej TPD przy ul. Monte Cassino w Warszawie na remont i doposażenie pomieszczeń.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.