BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zrealizowane projekty

ban_fundacja_0710
2009-09-30

Wyniki posiedzenia Zarządu Fundacji Fortis

Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Fundacji postanowił o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów:

  • Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS - projekt „Wiedza – drogą na lepszą przyszłość”.
  • Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych a Żeszczynce – projekt „Klub seniora i juniora”.
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Niepełnosprawnych w Krynicy na realizację szkolenia o tematyce podmiotowych i społecznych uwarunkowań rozwoju osób niepełnosprawnych.
  • Fundacji „Alma Spei” z Krakowa na wyjazd integracyjno - rekreacyjny dzieci terminalnie chorych, rodziców i wolontariuszy.

Ponadto została przyznana pomoc rzeczowa

  • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goleniowie na rzecz organizacji imprezy „Mikołajki 2009”
  • Fundacji Oświatowej im. Stanisława Konarskiego na rzecz organizacji projektu „Teatr łączy i pomaga”.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.