BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie Internetowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

Administrowanie danymi osobowymi

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu Internetowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., zwanego dalej „Serwisem”, za pomocą formularzy elektronicznych są przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16 (zwany dalej „Bankiem”) przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Bank zbiera wyłącznie dane użytkowników Serwisu, które posłużą do świadczenia wybranej przez użytkowników Serwisu usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Banku wystąpienie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów i usług bankowych, przekazania informacji na temat oferty Banku oraz archiwalnym i statystycznym. Dane podawane przez użytkowników Serwisu w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Bank dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz, których użytkownik Serwisu udzielił zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności.

Cookies - co to jest?

Są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookie dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookie z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.

Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzystasz może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby lub klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A..

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.bnpparibas.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

Poniżej szczegółowo opisujemy cele pozyskiwania w serwisie plików cookies oraz rodzaje i ich przeznaczenie.

 1. Pliki cookies w serwisie stosowane są w celu:
  1. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych Banku przez użytkowników oraz dostosowania zawartości stron internetowych do ich preferencji. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  3. rozpoznawania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Banku.
 2. W ramach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 3. W serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:
  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
  4. trackingowe - ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego i łączenia z zachowaniem użytkownika na stronie. Dane zbierana są anonimowo. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Bank kampanii internetowych i działań marketingowych.
  5. analityczne - ciasteczka te instalowane są przez różnego rodzaju systemy analityczne badające statystyczne i ilościowe zjawiska na stronach Banku związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Dane w nich zawarte są gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy i wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji stron Banku. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjne lub na inny okres.
 4. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych.
 5. W serwisie stosowane są następujące pliki cookie

Nazwa cookie

Rodzaj cookie

Przeznaczenie cookie

tdpeh

Permanentne

W tym ciasteczku jest zapisywany unikalny identyfikator kliknięcia w reklamę nadany przez system mierzący pochodzenie źródła reklamy. Ciasteczko ustawiane tylko w momencie przyjścia na stronę Banku z innego serwisu uczestniczącego w kampanii reklamowej.

affid

Permanentne

W tym ciasteczku jest przekazywany identyfikator strony internetowej w systemie mierzącym pochodzenie źródła reklamy z którego dotarł użytkownik na stronę Banku.

extraid

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są dodatkowe informacje dotyczące sesji użytkownika.

__utma

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące użytkownika i jego sesji wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.

__utmb

Sesyjne

W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące sesji użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.

__utmz

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące źródła wizyty użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.

__utmv

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są dodatkowe informacje dotyczące użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.

smuuid

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są anonimowe informacje dotyczące użytkownika.

uid

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są anonimowe informacje dotyczące użytkownika.

orgsrc

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są informacje dotyczące wizyt użytkownika.

lstsrc

Permanentne

W tym ciasteczku zapisywane są informacje dotyczące wizyt użytkownika.

sid

Sesyjne

W tym ciasteczku zapisywane są informacje dotyczące bieżącejZbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach poniżej pokazujemy jak wywołać właściwe ekrany w czterech przykładowych przeglądarkach.Ustawienia -> Opcje internetowe -> Prywatność Zobacz instrukcję


Opcje -> Pasek narzędzi nawigacyjnych -> Prywatność Zobacz instrukcję


Ustawienia -> Preferencję -> Zaawansowane -> Ciasteczka Zobacz instrukcję


Ustawienia (koło zębate) -> Preferencje -> Prywatność Zobacz instrukcję
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.