BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

eBGŻ Treasury

PR_treasury_d

eBGŻ Treasury jest wyjątkowo szybką i wygodną platformą transakcyjną.

 • Bezpłatny dostęp
 • Korzystna wymiana walut
 • Oszczędność czasu
 • Ograniczenie kosztów

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

 • Platforma skarbowa umożliwiająca korzystną wymianę walut (bieżąca i terminowa) oraz lokowanie nadwyżek finansowych już od kwoty np. 1 euro, 1 dolar
 • Bezpłatny dostęp
 • Dostęp do szerokiego spektrum analiz makroekonomicznych dotyczących rynków finansowych i rynków rolnych
 • Dostęp do danych i narzędzi umożliwiających samodzielne sporządzanie wykresów i analizę techniczną kursów walutowych
 • Oszczędność czasu – zawarcie transakcji bez potrzeby kontaktu Klienta z pracownikiem Banku BGŻ BNP Paribas
 • Ograniczenie kosztów – transakcje zawierane na podstawie aktualnych kwotowań rynkowych
 • Wygoda - możliwość dokonywania transakcji z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu
 • Integracja z systemem bankowości elektronicznej eBGŻ Firma

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Do pracy w serwisie rekomendujemy wykorzystywanie przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 26.0 (lub nowsze). Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji
 • Włączona obsługa JavaScript oraz akceptacja plików "Cookies" (tzw. ciasteczek) - zaakceptowanie plików cookies jest niezbędne dla dostarczenia i zapewnienia poprawnego działania usług świadczonych drogą elektroniczną
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.