BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

MultiCash

PR_multicash_d

Niezbędne narzędzia pozwalające na łatwe, szybkie, bezpieczne i efektywne zarządzanie zobowiązaniami.

  • Stały dostęp do danych na rachunkach 
  • Możliwość przesyłania płatności bezpośrednio z firmy 
  • Mobilność 
  • Wysokie standardy zabezpieczeń

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

  • Niższe koszty - stały dostęp do danych na rachunkach i możliwość przesyłania płatności bezpośrednio z firmy 
  • Elastyczność - bankowość elektroniczna i fachowe doradztwo (już na poziomie zgłoszenia) 
  • Mobilność - możliwość pracy w różnych lokalizacjach i zdalnej autoryzacji 
  • Bezpieczeństwo - zabezpieczenia na najwyższym poziomie zarówno po stronie aplikacji jak i banku 
  • Współpraca - możliwość współpracy naszych programów z systemami finansowo-księgowymi w firmie Klienta
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.