BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

PR_finansowanie_powiazan_w_rolnictwie_d

Specjalna oferta, która pozwoli rozszerzyć działalność Państwa Firmy
jak i współpracujących z nią partnerów - producentów rolnych.

 • Możliwość kredytowania dostawców lub odbiorców
 • Dopasowanie oferty do potrzeb
 • Zwiększenie sprzedaży produktów
 • Pozyskanie najlepszych producentów

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Korzystne warunki finansowania zakontraktowanej produkcji dla producentów rolnych, posiadających podpisaną umowę kontraktacji
 • Zwiększona sprzedaż produktów – szansa na zwiększenie zainteresowania produktami oferowanymi przez Zakład, dzięki korzystnym warunkom finansowania zakupu produktów
 • Firma w pełni kontroluje pochodzenie surowca - kredyt udzielany tylko na środki do produkcji, pochodzące od ściśle określonych przez Zakład sprzedawców (np. nasiona, sadzeniaki)
 • Wzmocnienie wizerunku - Firma tworzy wizerunek dbającej o Klienta
 • Brak ciężaru finansowania – możliwość inwestowania wolnych środków w rozwój, a nie w kredytowanie Klientów

Oferta dla sprzedających środki i sprzęt do produkcji rolnej:

 • Udział bierze:
  • Firma – z sektora agrobiznesu, prowadząca sprzedaż środków do produkcji rolnej lub maszyn i urządzeń służących tej produkcji
  • Producent rolny – dokonujący zakupów w firmie, z którą Bank BGŻ BNP Paribas zawarł umowę na finansowanie
  • Bank BGŻ BNP Paribas – udziela finansowania powiązanym biznesowo z firmą producentom rolnym
 • Schemat współpracy:
  • Bank podpisuje z firmą Umowę Ramową, która określa sposób i warunki finansowania oferowanych przez firmę produktów
  • Firma prowadząca sprzedaż środków do produkcji rolnej lub sprzedaż maszyn i urządzeń informuje rolnika o możliwości dokonania zakupu przy wykorzystaniu kredytu na bardzo korzystnych warunkach
  • Producent rolny podpisuje z bankiem umowę kredytową na zakup oferowanych przez firmę produktów
  • Bank natychmiast przelewa na konto firmy środki za towar kupiony przez rolnika.

Oferta dla prowadzących skup produktów rolnych:

 • Udział bierze:
  • Firma – z sektora agrobiznesu, prowadząca skup produktów rolnych na podstawie umów kontraktacji
  • Producent rolny – współpracujący z firmą, z którą bank zawarł Umowę Ramową na finansowanie dostawców zakontraktowanej produkcji
  • Bank BGŻ BNP Paribas – udziela finansowania dostawcom produktów objętych kontraktacją
 • Schemat współpracy:
  • Firma zaopatrująca się w surowiec do produkcji na podstawie umów kontraktacji podpisuje z bankiem Umowę Ramową określającą warunki finansowania producentów rolnych powiązanych z firmą
  • Firma informuje producenta rolnego o możliwości otrzymania kredytu na zakup wszelkich środków potrzebnych do prowadzenia zakontraktowanej produkcji - finansowanie odbywa się na bardzo korzystnych warunkach
  • Producent rolny podpisuje z bankiem umowę kredytową i dokonuje zakupów
  • Kredyt może zostać udzielony na środki do produkcji zakupione przez rolnika tylko od wskazanych przez firmę podmiotów.

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.).
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.