BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt inwestycyjny

PR_kredyt_inwestycyjny_d
Dodatkowe źródła finansowania pozwalają zainwestować w perspektywiczny rozwój przedsiębiorstwa. Szeroki wachlarz produktów bankowych proponowanych przez Bank BGŻ BNP umożliwia sfinansowanie planowanych inwestycji wspierając rozwój średnich firm.

 • Długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój firmy
 • Udział banku w finansowaniu aż do 80% wartości planowanych inwestycji
 • Wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Spłata standardowo w cyklu miesięcznym (możliwe są płatności w innych terminach niż miesięcznych)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Wygoda w dysponowaniu środkami i dopasowanie do terminarza inwestycji: uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • Możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis

Kredyt inwestycyjny pozwala zrealizować inwestycje zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Ta forma finansowania pomaga zachować płynność finansową przedsiębiorstwa, bo realizując zaplanowaną inwestycję firma nie musi korzystać wyłącznie ze środków własnych.

Kredytem inwestycyjnym można sfinansować m.in.:

 • Zakup nieruchomości
 • Zakup maszyn i środków transportu
 • Remont środków trwałych
 • Zakup nowych technologii
 • Zakup licencji, patentów
 • Zakup papierów wartościowych, udziałów, akcji

 • Minimum 12-miesięczny okres działalności firmy
 • Okres finansowania do 15 lat
 • Waluta – złoty, euro, dolar
 • Kwota kredytu – nie jest ograniczona, zależy od zdolności kredytowej firmy i ustalana jest w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny
 • Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marżę określoną przez bank

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.