BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt na refinansowanie

PR_kredyt_na_reinansowanie_d
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oferuje średnim przedsiębiorstwom kredyt na refinansowanie poniesionych wydatków, które przyczyniły się do wzrostu wartości firmy. Dzięki temu umożliwiamy pozyskanie środków na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i dalsze długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój firmy.

 • Długoterminowe finansowanie umożliwiające dalszy rozwój firmy
 • Wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Wygoda w dysponowaniu środkami: uruchomienie kredytu na rachunek bieżący lub na spłatę refinansowanego kredytu

Kredyt na ReFinansowanie pozwala uwolnić środki własne wydatkowane na inwestycje w przedsiębiorstwie. Korzystajac z tego rodzaju kredytu firma pozyskuje fundusze na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i dalsze inwestycje.

Kredytem możesz zrefinansować m.in.:

 • Refinansowanie zakupu, budowy, modernizacji nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej kredytobiorcy
 • Refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej kredytobiorcy
 • Refinansowanie innych inwestycji wykorzystywanych w działalności gospodarczej kredytobiorcy takich jak narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • Refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki.

 • Minimum 24-miesięczny okres działalności firmy
 • Okres finansowania spójny z okresem amortyzacji refinansowanych aktywów
 • Waluta – złoty, euro
 • Kwota kredytu – do 4 000 000 złotych
 • Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marżę określoną przez bank
 • Zabezpieczenie w postaci hipoteki

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.