BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

kredyt obrotowy dla firm
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy. Środki uzyskane z kredytu można przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz realizację kontraktów.

 • Wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • Wsparcie w finansowaniu znacznych wydatków niezbędnych dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • Możliwość wynegocjowania bardziej korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu
 • Możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem nieodnawialnym i podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach.

Środki finansowe uzyskane z kredytu można przeznaczyć na:

 • Zakup towarów, surowców, materiałów i usług
 • Realizację kontraktów
 • Inne gospodarczo uzasadnione cele związane z bieżącą działalnością firmy

 • Minimum 12-miesięczny okres działalności firmy
 • Okres finansowania do 3 lat
 • Waluta – złoty, euro, dolar
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od uzyskiwanych przychodów oraz zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marżę określoną przez bank

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.