BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wielocelowa Linia Kredytowa

PR_wielocelowa_linia_kredytowa_d
Wielocelowa Linia Kredytowa to idealne rozwiązanie dla firm często korzystających z różnych form finansowania prowadzonej działalności. Dzięki niemu można bez trudu przeprowadzić transakcje handlowe i sfinansować bieżące wydatki.

 • Wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy
 • Jednorazowa decyzja kredytowa
 • Jednorazowe ustanowienie ustalonych indywidualnie zabezpieczeń dla całej linii
 • Moźliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu Wielocelowej Linii Kredytowej w całym okresie kredytowania
 • Możliwość elastycznego wykorzystania limitów produktów udostępnionych w ramach limii

Wielocelowa Linia Kredytowa stanowi elastyczne wsparcie finansowe dla bieżącej działalności firmy.

W ramach jednej umowy można korzystać z następujących produktów:

 • Kredy w rachunku bieżącym
 • Kredyt obrotowy odnawialny
 • Odnawialna linia gwarancji
 • Odnawialna linia akredytyw

 • Minimum 12-miesięczny okres działalności firmy
 • Waluta – PLN, EUR, USD
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od uzyskiwanych przychodów oraz zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marżę określoną przez bank

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.