BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt z linii EBI

Fortis Bank

Oprócz standardowych kredytów dla przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas dostępne są również alternatywne formy finansowania inwestycji wypracowane przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Kredyt z linii EBI to:

 • Możliwość łączenia z innymi funduszami UE
 • Niższa marża niż w przypadku kredytów bez wsparcia EBI

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Proste procedury: umowa zawierana tylko z Bankiem
 • Możliwość łączenia kredytu z linii EBI z finansowaniem zewnętrznym (np. środki z Unii Europejskiej)

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), w których zatrudnienie jest mniejsze niż 250 etatów oraz przedsiębiorstwa duże (MID CAP) w których, zatrudnienie wynosi co najmniej 250 etatów, ale jednocześnie jest mniejsze niż 3 000 etatów.

Uwaga: w przypadku występowania powiązań kapitałowych i osobowych, poziom zatrudnienia odnosi się do całej grupy kapitałowej.

Kredyty z linii EBI mogą być udzielane na finansowanie inwestycji, których:

 • Całkowity koszt projektu netto nie przekracza 25 000 000 euro
 • Kwota alokacji ze środków EBI nie przekracza 12 500 000 euro
 • Czas na realizację projektu nie może przekroczyć 3 lata
 • Okres finansowania wynosi co najmniej 2 lata oraz nie przekracza ekonomicznego i technicznego życia finansowanej inwestycji

Wykluczenia sektorowe:

 • Sektor zbrojeniowy
 • Przemysł tytoniowy i handel tytoniem
 • Działalność związana z eksperymentami na zwierzętach
 • Działalność, która wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska
 • Sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna np. badania nad klonowaniem człowieka
 • Gry hazardowe
 • Działalność deweloperska
 • Finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

Sektory wykluczone przez EBI

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.