BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

O funduszach

W latach 2014-2020 do Polski w ramach polityki spójności trafi ponad 82,5 miliardów euro, czyli blisko 20% całego budżetu unijnego. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez:

  • 6 krajowych programów operacyjnych
  • 16 programów regionalnych

Największe pula środków zostanie przeznaczona na infrastrukturę transportową (drogową i kolejową). Natomiast największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Dodatkowo w latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld euro na ułatwienie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców w ramach programów ramowych takich jak COSME czy Horyzont 2020. Dystrybucją preferencyjnego finansowania zajmą się narodowi pośrednicy finansowi – w tym również Bank BGŻ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.