BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Program COSME

Fortis Bank

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013. Budżet programu wynosi ok. 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

COSME będzie wspierać MŚP w następujących obszarach:

  • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym:
    • Instrument Gwarancji Kredytowych (LGF)
    • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (EFG)
  • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network
  • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
  • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Budżet wielkości ok. 1,4 mld euro na instrumenty finansowe pozwoli na udzielenie finansowania w wysokości ok. 21 mld euro dla ponad 330 000 przedsiębiorców. Instrumenty finansowe zarządzane są przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, we współpracy z pośrednikami finansowymi w krajach UE.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments/index_en.htm

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.