BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Program Horyzont 2020

Fortis Bank

Horyzont 2020 jest największym programem w zakresie badań i innowacji w historii UE z budżetem sięgającym ok. 80 mld euro. Na program składają się trzy filary:

  • Doskonała baza naukowa
  • Wiodąca pozycja w przemyśle
  • Wyzwania społeczne

W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz dostępu do środków finansowych dla MŚP będzie dostępne w programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w ramach programu Horyzont 2020 (H2020), wzajemnie uzupełniającego się z programem COSME. Wśród najważniejszych instrumentów H2020 należy wymienić:

  • InnovFin Large Projects poprawia dostęp do finansowania innowacyjnych projektów realizowanych przed duże przedsiębiorstwa oraz podmioty niebędące przedsiębiorstwami
  • InnovFin MidCap Growth Finance to instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych. W ramach instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny oferuje pożyczki (uprzywilejowane, warunkowe i mezzanine) o wartości od 7,5 do 25 mln euro.
  • InnovFin MidCap Guarantee instrument pośredniego wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych w dostępie do finansowania dłużnego o wartości od 7,5 do 50 mln euro w postaci gwarancji i regwarancji.
  • InnovFin SME Guarantee instrument analogiczny do InnovFin MidCap Guarantee dedykowany dla innowacyjnych MSP oraz przedsiębiorstw poniżej 500 zatrudnionych, finansowania dłużnego o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.