BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Programy ramowe Unii Europejskiej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 99% przedsiębiorstw w UE, dlatego tak ważne jest, aby wspierać ich rozwój i innowacyjność. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed MŚP są trudności z dostępem do finansowania, dlatego Komisja Europejska działając na rzecz poprawy środowiska finansowego dla małych przedsiębiorstw w Europie przygotowała specjalne programy ramowe, w tym m. in.:

  • Program COSME - rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
  • Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.