BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Płatności kartą zbliżeniową

KB_platnosc_karta_zblizeniowa_d

Nie lubisz spędzać przy kasie więcej czasu niż to konieczne? Płać zbliżeniowo!

 • Szybko – wystarczy zbliżyć kartę do czytnika (oznaczonego znakiem )
 • Wygodnie – bez szukania brakujących drobnych i czekania na wydanie reszty
 • Bezpiecznie – karta pozostaje cały czas w Twoich rękach

Realizacja transakcji zbliżeniowych jest:

 • Szybka – wystarczy przyłożyć kartę zbliżeniową do czytnika.  Do kwoty 50 zł nie trzeba wprowadzać kodu PIN ani podpisywać potwierdzenia transakcji
 • Wygodna – bez szukania brakujących drobnych i czekania na wydanie reszty
 • Bezpieczna – karta pozostaje cały czas w Twoich rękach

Karty zbliżeniowe można użyć we wszystkich miejscach, gdzie widnieje jej symbol. Między innymi w restauracjach typu fast food, sklepach spożywczych, kinach i stacjach benzynowych w ponad 50 krajach na całym świecie.

 • Karta jest chroniona chipem czyli wbudowanym mikroprocesorem przechowującym dane karty oraz spis usług z nią powiązanych
 • Karta aktywuje się jedynie na sygnał terminala
 • Transakcje powyżej 50 zł wymagają autoryzacji kodem PIN (indywidualny 4-cyfrowy kod),  znanym wyłącznie  właścicielowi karty. Niektóre wybrane transakcje na niższe kwoty ze względów bezpieczeństwa również mogą wymagać podania PIN
 • Płatności o dużej wartości mogą być w niektórych krajach niemożliwe do wykonania sposobem zbliżeniowym. W przypadku niektórych terminali mogą być wymagane podpisy (zdarza się to jednak rzadko)
 • Kartę, którą chcemy zapłacić należy  wyjąć z portfela i samodzielnie zbliżyć do czytnika
  Tryb zbliżeniowy uniemożliwia odczytanie przez czytnik danych wykorzystywanych do zakupów internetowych, takich jak nazwisko użytkownika karty czy trzycyfrowy numer na jej odwrocie
 • Wbudowane mechanizmy zabezpieczające zapewniają, że transakcja może zostać zrealizowana wyłącznie, gdy czytnik zbliżeniowy zostanie aktywowany przez kasjera. Karta podczas jednej transakcji może zostać obciążona tylko jeden raz

Jeżeli zgubiłeś kartę, skradziono Ci ją lub ktoś nieuprawniony jej użył, niezwłocznie zgłoś ten fakt telefonicznie pod czynnym przez całą dobę numerem telefonu:

 • 801 321 123 – z telefonu stacjonarnego i komórkowego
 • (+48 22) 566 99 99 –z zagranicy i telefonu komórkowego
 • (+48) 828 828 828 - System Zastrzegania Kart

Opłata za połączenie według cennika operatora.

 • Transakcje zbliżeniowe pokazywane są razem z innymi płatnościami na wyciągu z karty. Można je także śledzić w eBGŻ jako pozycje w historii rachunku
 • Karta zbliżeniowa może być również używana w tradycyjnych czytnikach, wymagających włożenia karty.
 • Jeśli karta nie działa prawidłowo, wówczas należy się skontaktować z Bankiem. Odrzucenie transakcji może mieć różne przyczyny, m.in.: niewystarczające saldo, mechaniczne uszkodzenie karty lub awaria terminala
 • Losowo wybrane transakcje mogą wymagać podania kodu PIN

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.