BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

E-Lokaty

PR_e_lokaty_bnp_d

E-Lokaty są połączeniem gwarancji wysokiego oprocentowania, zysku i wygodnego zarządzania.

  • Minimalna kwota e-Lokaty to tylko 2 000 zł
  • Elastyczność i wygoda w zarządzaniu środkami za pośrednictwem bankowości elektronicznej BiznesPl@net

  • Atrakcyjne oprocentowanie i wygodne zarządzanie środkami przez Internet
  • Termin i oprocentowanie w skali roku (stałe w czasie trwania lokaty):
1W (7 dni) 0,35%
2W (14 dni) 0,45%
1M (1 miesiąc) 0,70%
3M (3 miesiące) 0,80%

*W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu

e-Lokaty oferowane są posiadaczom konta w Banku BGŻ BNP Paribas wraz z aktywną usługą systemu bankowości elektronicznej Bliznes Pl@net.

e- Lokaty dostępne są dla klientów posiadających rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz poprzez Centrum Telefoniczne.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.