BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata 21-dniowa

KB_lokata_21_dniowa_d

Elastyczna lokata o stałym oprocentowaniu.

  • Kwota lokaty od 5 000 zł
  • Brak maksymalnej kwoty
  • Atrakcyjny i dopasowany do potrzeb firmy okres lokaty - 21 dni z możliwością odnowienia

  • Wygodny sposób założenia i zarządzania – telefonicznie
  • Możliwość założenia dowolnej ilości lokat jednocześnie
  • Elastyczny dostęp do środków
  • Stałe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 1,2% w skali roku*

*W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu

Lokata 21 oferowana jest Małym i Średnim Przedsiębiorstwom.

Lokatę 21-dniową można założyć w oddziale lub korzystając z Centrum Telefonicznego, dzwoniąc pod numer 0801 321 123 lub (+48 22) 566 99 99.

Jeśli firma nie posiada rachunku bieżącego w Banku BGŻ BNP Paribas oraz aktywnego dostępu do Centrum Telefonicznego, należy:

  • Skontaktować się z Doradcą w celu uruchomienia Centrum Telefonicznego i ustanowienia Użytkowników.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.