BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty walutowe

lokaty_walutowe_d

Lokaty walutowe o negocjowanych parametrach oprocentowane są według stałej stopy procentowej.

  • Oprocentowanie podane w stosunku rocznym
  • Odsetki płatne po upływie terminu lokaty i kapitalizowane po okresie umowy

Minimalne kwoty lokat wynoszą 500 dolarów lub 500 euro

USA Dolary USD

Termin lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w USD)
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 dolarów
1 tydzień 0,03%
2 tygodnie 0,05%
3 tygodnie 0,1%
1 miesiąc 0,13%
2 miesięce 0,15%
3 miesięce 0,2%
6 miesięcy 0,25%
9 miesięcy 0,30%
12 miesięcy 0,40%

 

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Unia Europejska Euro EUR

Termin lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w EUR)
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 EUR
1 tydzień 0%
2 tygodnie 0%
3 tygodnie 0%
1 miesiąc 0%
2 miesięce 0,01%
3 miesięce 0,02%
6 miesięcy 0,08%
9 miesięcy 0,12%
12 miesięcy 0,15%

 

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu

  • Okres deponowania indywidualnie ustalony z klientem
  • Oprocentowanie każdorazowo negocjowane
  • Lokata nieodnawialna
  • Minimalna kwota lokaty to równowartość w EUR i USD kwoty 100 000 zł
  • Możliwość negocjowania warunków lokat terminowych w innych walutach obcych
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu

Lokaty walutowe można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.