BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty złotowe

lokaty_zlotowe_d
Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem lokat złotowych o stałym oprocentowaniu, jak również do korzystania z e-lokat zakładanych w systemie BiznesPl@net oraz poprzez Centrum Telefoniczne.

Lokaty o stałej stopie procentowej

 • Możliwość wyboru najlepszego okresu lokowania – osiem okresów do wyboru
 • Wpłaty i wypłaty w formie bezgotówkowej i gotówkowej
 • Oprocentowanie lokat podane jest w stosunku rocznym
 • Odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane po okresie umowy
 • Minimalna wysokość lokaty wynosi tylko 1000 PLN
 • W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu
Okres lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w PLN)
Od 1000 do 35000 Powyżej 35000
2 tygodnie 0,10% 0,10%
3 tygodnie 0,15% 0,15%
1 miesiąc 0,20% 0,20%
2 miesiące 0,25% 0,25%
3 miesiące 0,30% 0,30%
6 miesięcy 0,40% 0,40%
9 miesięcy 0,50% 0,50%
12 miesięcy 0,60% 0,60%

 • Okres deponowania indywidualnie ustalony z klientem
 • Atrakcyjne oprocentowanie każdorazowo negocjowane
 • Lokata nieodnawialna
 • Stałe oprocentowanie
 • Minimalna kwota lokaty już od 100 000 zł
 • W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu

Lokaty złotowe można założyć w wybranych oddziałach Banku BGZ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.