BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek Lokacyjny Biznes Eskalacja

KB_rachunek_lokacyjny_Biznes_Eskalacja_d

Bezpieczny sposób lokowania pieniędzy na dowolny okres.

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • Korzystne oprocentowanie
  • Wypłata środków w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
  • Dowolny okres lokowania

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • Korzystne oprocentowanie
  • Swoboda w dysponowaniu środkami — wypłata możliwa w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
  • Dowolny okres lokowania
  • Wygodny dostęp do rachunku przez telefon, internet oraz w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja oferowany jest Małym i Średnim
Przedsiębiorstwom

Rachunek Lokacyjny Biznes Eskalacja można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Oprocentowanie na rachunkach lokacyjnych Biznes Eskalacja jest uzależnione od wysokości zgromadzonych środków.

Wartość zgromadzonych środków pieniężnych

Oprocentowanie zmienne
w skali roku

Oprocentowanie zmienne
w skali roku dla rolników otrzymujących
płatności obszarowe

do 99.999,99 zł

0,60%

0,70%

od 100.000,00 zł

1,00%

1,10%

 

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.