BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek Progresywny

PR_Rachunek-progresywny-BNPP_d
Rachunek progresywny umożliwia zagospodarowanie nadwyżek finansowych na rachunkach bankowych w każdym momencie i na dowolny okres, bez ponoszenia wysokich kosztów.

  • Atrakcyjne progowe oprocentowanie do 1,2%
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku progresywnego
  • Wypłaty w dowolnym momencie bez utraty odsetek
  • Łatwy dostęp do środków za pomocą systemu bankowości elektronicznej BiznesPl@net
  • Swobodne dysponowanie zgromadzonymi środkami bez utraty naliczonych odsetek
  • Oprocentowanie progowe
  • Brak wymogu stałych wpływów na rachunek
  • Brak wymogu kwoty minimalnej wpłaty

Rachunek Progresywny oferowany jest Klientom, którzy oczekują zysków na poziomie lokaty, przy jednoczesnym zachowaniu płynności zbliżonej do utrzymania środków na rachunku bieżącym.

Rachunek Progresywny można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.